כיצד מבוטחת ביטקוין בנק?

מטבע דיגיטלי

כל מטבע דיגיטלי בו מחזיקה ביטקוין בנק באופן מקוון מבוטח באופן מלא. משמעות הדבר היא שבמקרה בו המאגר המקוון של ביטקוין בנק נפרץ, פוליסת הביטוח תשלם לכיסוי כל כספי הלקוחות שאבדו כקב כך. המטבע הדיגיטלי אינו הילך חוקי, אינו מגובה על ידי הממשל, וחשבונות מטבע דיגיטלי ויתרות ערך של ביטקוין בנק אינם זכאים להגנת התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות או להגנת התאגיד הפדרלי להגנה על המשקיע בניירות ערך. פוליסת הביטוח מכסה את כל ההפסדים הנובעים מפריצת האבטחה פיזית של ביטקוין בנק, האבטחה הקיברנטית או ממקרים של גניבת עובדים. ביטקוין בנק מחזיקה פחות מ -2% מכספי הלקוחות באופן מקוון. השאר מוחזק באחסון בלתי מקוון . פוליסת ביטוח זו אינה מכסה כל הפסד הנובע מפריצה לחשבונך האישי בביטקוין בנק. הנך נושא באחריות לשימוש בסיסמה חזקה ולפיקוח על כל האמצעים בהם אתה משתמש למטרות גישה לביטקוין בנק ו-GDAX.

מטבע פיאט

ביטקוין בנק מחזיקה בכל מטבעות הפיאט של הלקוח (מטבע המונפק על ידי הממשלה) בחשבונות בנק נפרדים ומושגחים. הכספים המוחזקים בחשבונות אלו שייכים ללקוחות ביטקוין בנק ולא לביטקוין בנק עצמה. אם אתה תושב ארצות הברית, הארנק הדולרי שלך בביטקוין בנק מכוסה על ידי בביטוח של התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות, עד לסכום מרבי של 250,000$. גם אם ביטקוין בנק תהפוך לחדלת פירעון, לא יוכלו ביטקוין או נושיה לתבוע את הכספים המוחזקים בחשבונות הבנק המושגחים. הכספים המוחזקים בחשבונות יהיו זמינים להחזרה ללקוחות ביטקוין בנק.