(ICO (Initial Coin Offering הינו ההצעה הראשונית לציבור של חלק מכלל המטבעות הדיגיטליים שמנפיקה חברה מסוימת. מטבע כזה, לרוב, יזכה לכינוי "Token", ויהיה ניתן לשמור אותו בארנק הדיגיטלי, בדומה למטבעות הקריפטו-גרפיים האחרים. אבל, בשונה מהם, מטבע כזה שמנפיקה חברה תוך מטרת גיוס הון, בנוסף לערכו ה"פיננסי", יהיה גם שמיש במסגרת הפעילות העסקית של החברה הספציפית שהנפיקה אותו ולתשלום עבור השירותים אותה היא מספקת (מהשירותים הפיננסיים או הטכנולוגיים ועד למשחקים ולהימורים).

יתרונות ההנפקה הקריפטו-גרפית

יתרונותיה של הנפקת מטבעות קריפטו-גרפיים מצויים בטכנולוגיה שמאפשרת את גיוס ההון באופן יעיל ממספר משקיעים רב. אבל, לעתים, בכך ניתן לראות חסרון, בשל הקושי ביכולת להפעיל על הנפקות כאלה אכיפה, ניטור ובקרה, כפי שמוכתב ע"י דרישות רגולטוריות שונות. זאת, מאחר וכל חברה המנפיקה ICO, רשאית להחליט כמה מטבעות יונפקו ויוצעו, מהי מטרת השימוש בהם, ואלו זכויות הן יקנו למחזיקים בהם.

חוסר הבהירות העקרוני בעניין מקורו ברשויות אשר מתקשות לגבש את הגדרת המטבע המוצע לציבור - האם ניתן לראות בו מייצג בעלותו של המחזיק על חלק מסוים בחברה, ואז הוא מחויב ברגולציה הקיימת על ניירות ערך (בהצעה לציבור, בדרישות גילוי וכד'), או, שהצעת המטבע מקבילה למכירה מוקדמת של מוצרים וירטואליים, המהווה חלק ממהלך עסקי/שיווקי של חברה (בדומה, למשל, לקמפיינים למימון המונים).

לצורך ההשוואה, כאשר ארגון מעוניין גיוס כספים על ידי הצעה לציבור דרך בורסה (IPO) הוא מחויב, בין שאר הדרישות, בהצגת התשקיף מפורט ובו מבנהו ופעילותו של הארגון, מצביו הפיננסיים והמשפטיים. החל ממועד ההצעה, זה יפעל הארגון כ"חברה ציבורית", מה שמחייב אותו בעלויות רבות. נכון לזמן כתיבת המאמר, כמדובר ב-ICOs, הדבר איננו חל במלואו.

כיצד משקיעים ב-ICO?

חברות המעוניינת לצאת בהנפקת מטבעות קריפטו-גרפיים, לרוב, תצאנה בקמפיין שיווקי שימשוך את תשומת ליבן הקהילות השונות העוסקות בתחום. במסגרת הנפקה תפרסמנה החברות Whitepaper שדומה במבנהו ובאופיו לתשקיף מתומצת, אשר מתרכז במודל העסקי של החברה המנפיקה, היזמים העומדים מאחוריה, המטבע המונפק, האופן בו הוא מחולק, הזכויות המוקנות מעצם קנייתו וכן הלאה.

במרבית המקרים, תתבצע ההנפקה כשהיא מוגבלת בזמן, שבמסגרתו תוצע למשקיעים ההזדמנות לרכוש את המטבעות בתעריף מוזל. את הרכישה, ניתן יהיה לבצע באמצעות מטבעות קריפטו-גרפיים נפוצים ומקובלים אחרים, או ישירות בדולרים. לאחר קבלת התשלום, יועברו המטבעות החדשים שיונפקו לידי המשקיעים ששילמו.

במידה והמכירה המוקדמת תצליח לגייס את הסכומים הנדרשים, התקדמות החברה תאפשר מסחר שניוני במטבעות, אשר יבוצע בפלטפורמות המסחר כ- Bittrex או Poloniex. שווי המטבעות יקבע על בסיס ההיצע והביקוש הקיימים בשוק. ממעקב אחר הנפקות ICO שונות, ניתן להבחין, כי ההנפקות המוצלחות יותר, הן ההנפקות שלמטבעות שהונפקו במסגרתן יש קשר מוחשי עם המודל העסקי של החברה המנפיקה, ולכן, ערכם של המטבעות המונפקים עתיד להיות רב יותר, לפי תחזית המשקיעים כבר בשלב ה-ICO.

באיזה ICO מומלץ להשקיע?

לפני שאתם רצים להשקיע, חשוב שתזכרו, כי מאחר והמדובר באפיק השקעה ברמת סיכון גבוהה במיוחד שאיננו מתאים לציבור הרחב, אם אין בידיכם הידע הנדרש, רצוי שתמנעו ממנו. הסיבה העיקרית היא, כי, בשורה התחתונה, למרות ההתלהבות, מדובר בהשקעה במיזם, שבמרבית המקרים, נמצא עדיין בחיתוליו, והוא עתיד לפעול בתחום שחוסר הוודאות לגבי הרגולציות שתחולנה עליו, הן, לרוב, הדבר היחיד שוודאי בו. בשל כך, הצלחת מיזם כזה תלויה במספר גורמים רב, שרק התקיימותם יכולה להוציא את המיזם לפועל.

את כדאיות כל השקעה ניתן לבחון באמצעות הקריטריונים הבאים:

  • האם לצוות יזמי ויועצי החברה ישנם הניסיון והמומחיות הנדרשים על מנת להביא להצלחתו של המיזם?
  • מהי דעתם של מומחים חיצוניים בתחום על המיזם ועל החברה ויזמיה?
  • מהם סיכוייה של החברה לעמוד ביעדים שהגדירה על בסיס ה-Whitepaper שפורסם?
  • האם ניתן לצפות כי עמידה ביעדים (כפי שפורטו ב-Whitepaper) תביא לעליה בשווי החברה?
  • מהו המנגנון שיאפשר למשקיעים בחברה ליהנות מהצלחתה?
  • באיזה שלב עתיד להתחיל המסחר בשוק השניוני?

שוב, נזכיר ונאמר - היעדר הרגולציה איננו רק נוגע לחוסר יכולתו של המחוקק להתמודד עם מטבעות קיימים, הוא גם איננו פותר, מלכתחילה, את החוסר בקווים מנחים שנוגעים לאופן בו תבוצע הנפקה או ומהות המטבע שמונפק. כך שבאופן עקרוני, הדבר יוצר פתח לנוכלויות מסוגים שונים. בנוגע לכך, ידוע כי בשלב זה, רשות ניירות הערך בישראל ו-SEC בארה"ב בוחנות את אפשרות החלת רגולציית ניירות הערך באופן מצומצם גם על ICOs. לכן, יש לנקוט במשנה זהירות, להתעדכן בשינויי הרגולציה בכל מדינה הרלוונטית עבורכם, כמו גם בשיעורי המיסוי השונים המתגבשים בתחום. כל זאת, מאחר ומדובר בתחום מתפתח, אשר ישנם בו חוסרים באחידות ברגולציה בין המדינות השונות וקיימים בו שינויים תכופים.

לסיכום:

בסופו של דבר, ניתן לצפות כי הנפקת מטבעות קריפטו-גרפיים לצורך גיוסי הון יתגלו כמהלכים שלהם יתרונות רבים, זאת, במידה והרגולציה המתאימה תתגבש, תתקבע ותוטמע. עד אז, מאחר ומדובר באפיק השקעה ברמת סיכון גבוהה במיוחד, יש לבחון לעומק ספציפית כל פעילות הנמצאת על הפרק בתחום.